18 krajów głosowało za przyjęciem propozycji KE przedłużenia licencji na pięć lat, dziewięć było przeciw i jeden kraj wstrzymał się od głosu. "Kwalifikowana większość państw członkowskich poparła propozycję" - podała Komisja Europejska.

10-letnia licencja na stosowanie glifosatu wygasa z końcem roku. Wśród państw UE nie było zgodności co do tego, czy należy ją przedłużać i na jak długo. (PAP)