Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 29.11.2017 r. w Auli Głównej SGH. Senat SGH w Warszawie już 11 października nadał tytuł doktora honoris causa prezesowi ZBP. Uroczystość otworzył Rektor SGH prof. Marek Rocki. Następnie wystąpił prof. Roman Sobiecki Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Laudację wygłosiła prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka.

Krzysztof Pietraszkiewicz wygłosił wykład pt. „Bankowość polska w procesie przemian społecznych, politycznych i gospodarczych oraz w obliczu wyzwań kolejnych dekad”.

Krzysztof Pietraszkiewicz jest 27 osobą wyróżnioną doktorem honoris causa najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce. Senat SGH nadaje tytuł honorowy doktora honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.