Sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego obrazują dwa indeksy, bazujące na danych miesięcznych ex-post i wyrażające cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej, indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Ceny węgla dla energetyki zawodowej wzrosły o 1,25 proc., do poziomu 208,75 PLN/t. W porównaniu z ceną z zeszłego roku wartość tony wzorcowego węgla do wytwarzania energii elektrycznej w kraju jest obecnie wyższa aż o 10,04 proc. (o 19,04 zł/tonę).

Natomiast ceny wzorcowego węgla na krajowym rynku ciepła w październiku 2017r. wyniosły 253,53 PLN/t. To o 7 proc. więcej niż we wrześniu 2017r. i o 25 proc. więcej niż przed rokiem. (PAP biznes)