Jak oświadczył trybunał, pociąganie do odpowiedzialności karnej za zażywanie konopi i marihuany jest niezgodne z 6 art. konstytucji Gruzji gwarantującym prawo do swobodnego rozwoju osobistego.

Trybunał zaznaczył, że zażywanie marihuany szkodzi zdrowiu, ale odpowiedzialność karna za jej zażywanie jego zdaniem stanowi formę paternalizmu państwowego i przeczy idei wolnego społeczeństwa.

Wskazał też, że ze względu na brak dowodów opartych na badaniach naukowych nie był w stanie orzec, że spożywanie marihuany może zwiększać ryzyko popełnienia przestępstwa lub naruszenia porządku publicznego.

Zgodnie z obowiązującym w Gruzji kodeksem karnym ponowne zażycie marihuany oraz posiadanie ponad 70 g substancji stanowi przestępstwo, za które grozi kara w postaci mandatu albo prac społecznych.

Członkowie partii Girchi określili decyzję trybunału, która zostanie przekazana teraz do parlamentu, jako "historyczną". Sprzedaż i kupno marihuany oraz posiadanie ponad 70 g substancji może jednak nadal podlegać karze.(PAP)