2017-12-05

LIBID (w %) (EUR) (USD) (GBP) (CHF)
m1 -0,5279 1,2782 0,3727 -0,9305
m2 -0,5139 1,3340 0,3815 -0,8978
m3 -0,5050 1,3903 0,3970 -0,8810
m6 -0,4401 1,5863 0,4583 -0,7800
m12 -0,3829 1,8645 0,6484 -0,6522

*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki

londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP Biznes)