Z połączenia Qumak i Euvic może powstać lider outsourcingu ITWarszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Jeśli zaś dojdzie finalnie do połączenia Grupy Qumak i Grupy Euvic, będzie to firma z pierwszej piątki największych polskich firm IT i jeden z największych w Polsce graczy na rynku outsourcingu IT, poinformował prezes Euvic Wojciech Wolny.

"Po połączeniu obu podmiotów powstanie jeden z największych w Polsce graczy na rynku outsourcingu IT mogący z powodzeniem konsolidować ten obszar. Jeśli zaś dojdzie finalnie do połączenia Grupy Qumak i Grupy Euvic, będziemy w pierwszej piątce największych polskich firm IT" - powiedział Wolny, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym, już w przyszłym roku może dojść do fuzji Qumak z Euvic. Pierwszym krokiem ma być przejęcie przez technologicznego integratora spółki zależnej Euvic - IT Works. Euvic sprzeda Qumak 100% akcji IT Works w zamian za papiery serii N wyemitowane przez technologicznego integratora w formie oferty prywatnej. Transakcja ma zostać przeprowadzona do końca czerwca 2018 r. Euvic jest jednym ze znaczących akcjonariuszy Qumak. Do fuzji dojdzie pod warunkiem, że Qumak pozyska 30 mln zł z planowanej emisji akcji serii M, przypomniano.

"Jesteśmy przekonani, że połączenie Qumak z IT Works będzie doskonałym wstępem do fuzji z Grupą Euivc. Widzimy ogromny potencjał wynikający z możliwych do osiągnięcia synergii. IT Works od lat skutecznie działa w obszarze outsourcingu IT, Qumak zaś bardzo dynamicznie rozwija się na tym polu. Już niemal jedna trzecia przychodów spółki pochodzi z tej działalności. A warto podkreślić, że jest to biznes niskokosztowy, generujący stałą marżę, silny fundamentalnie i przede wszystkim niezwykle perspektywiczny" - dodał Wolny.

W proces restrukturyzacji, której częścią jest planowana fuzja, aktywnie wspiera również rada nadzorcza Qumaka, podkreślono.

"Zarząd spółki - pracujący z pełnym składzie zaledwie od kilku tygodni - nie traci czasu i bardzo szybko przystąpił do sformułowania i realizacji planu naprawczego. Widzimy stanowczość i wysokie kompetencje wszystkich jego członków. Z satysfakcją odnotowaliśmy postęp w procesie zmierzającym do zakończenia sporu w projekcie ISOK, jak również sprecyzowanie w formie listu intencyjnego planu połączenia z Euvic. Jako rada nadzorcza jesteśmy głęboko przekonani, że - z zarządem w obecnym składzie - spółka jest na najlepszej drodze do powrotu do ekstraklasy firm IT w Polsce" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Qumak Wojciech Włodarczyk, również cytowany w komunikacie.

Na początku listopada zarząd Qumak ogłosił plan naprawczy. Najważniejsze założenia dalszego planu naprawczego Qumaka to kontynuowanie procesu transformacji spółki, uzyskanie finansowania na realizację celów spółki, zakończenie sporów sądowych oraz rozwijanie działalności operacyjnej w 2017 r. i w latach następnych.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)