Dodatnie saldo wyniosło 2 160,5 mln euro wobec 3 266,3 mln euro w analogicznym okresie ub. roku.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 186 915,1 mln USD, a import 184 496,6 mln USD (wzrost odpowiednio o: 9,9% i o 10,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 2 418,5 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 3 662,2 mln USD)" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 10,1% r/r i wyniósł 46 099,7 mln euro w styczniu-październiku br., zaś import w tym czasie wzrósł o 8,7% r/r do 38 245,5 mln euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Dodatnie saldo wyniosło 33 685,5 mln zł (8 707 mln USD, 7 854,2 mln euro) wobec 29 107,2 mln zł (7 459 mln USD, 6 702,5 mln euro) w analogicznym okresie ub. r. " - czytamy w komunikacie.

Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z okresem styczeń - październik ub. r. o 0,1 pkt proc. i wyniósł 27,4%, a w imporcie obniżył się o 0,6 pkt proc. i stanowił 23%.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,6%), a w imporcie - 67,3% (w tym UE 59,8%), wobec odpowiednio 86,5% (w tym UE 80%) i 68,5% (w tym UE 61,6%) w analogicznym okresie ubiegłego roku, podał też Urząd.

"W okresie styczeń - październik 2017 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu oraz importu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów" - wskazano także w materiale.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych w eksporcie tak jak w analogicznym okresie ub. r. stanowiły 66,3%, a importu ogółem - 65,7% (wobec 66,3% w styczniu - październiku 2016 r.).

Eksport do Rosji

Eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 20,4% r/r do 5 782,8 mln USD w styczniu-październik 2017 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 20,7% do 5 191,9 mln euro, podano w komunikacie.

""Udział Rosji w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. o 0,3 pkt proc. i wyniósł 3,1%, w imporcie był wyższy o 0,7 pkt proc. i stanowił 6,4%. Ujemne saldo wyniosło 23 220,7 mln zł (minus 5 963,6 mln USD, minus 5 409,5 mln euro) wobec minus 18 430,7 mln zł (minus 4 736,8 mln USD, minus 4 257,2 mln euro) przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Po dziesięciu miesiącach br. Ukraina zajmowała czternaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste drugie w imporcie (w analogicznym okresie ub. r. odpowiednio siedemnaste i dwudzieste drugie).

"Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu ze styczniem - październikiem ub. r. o 0,3 pkt proc. i wyniósł 2,1 %, natomiast w imporcie był wyższy o 0,1 pkt proc. i stanowił 1,1%. Dodatnie saldo wyniosło 7 480,5 mln zł (1 944,8 mln USD, 1 749,7 mln euro) wobec 5 448,9 mln zł (1 399,8 mln USD, 1 253,0 mln euro) w analogicznym okresie 2016 r." - czytamy dalej.

>>> Czytaj też: Kontrakty terminowe na bitcoina ruszyły z przytupem. Dwa razy trzeba było wstrzymać handel