"W IV kwartale 2017 roku koniunktura w handlu uległa poprawie. Ogólny wskaźnik koniunktury utrzymał jednak wartość ujemną, lecz był wyższy od poziomu odnotowanego dla analogicznego okresu przed rokiem oraz od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat" - napisano w komentarzu.

Z badania wynika, że w ciągu kwartału spadły salda odpowiedzi na pytania dotyczące: zmian sytuacji ogólnej oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych, zapasów, zakupów od dostawców krajowych, wolumenów sprzedaży, jak również utrzymywanych powierzchni magazynowych.

"Przedsiębiorcy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +9,4 punktu. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 25,7 proc. badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 58,0 proc. ankietowanych za średnią, natomiast 16,3 proc. za słabą" - napisano.

"Przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są jednak negatywne. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt" - dodano. (PAP Biznes)