Bank Pekao ma 100% PPIM, pozytywny wpływ na wynik br. sięgnie ok. 400 mln złWarszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Bank Pekao oraz UniCredit S.p.A. (następca prawny Pioneer Global Asset Management S.p.A.) zawarły umowę przyrzeczoną sprzedaży 14 746 akcji spółki Pioneer Pekao Investment Management (PPIM), zapewniających 51% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu PPIM za cenę 138 mln euro, podał Bank Pekao.

"W konsekwencji bank stał się akcjonariuszem posiadającym 100% akcji PPIM oraz pośrednio udział wynoszący 100% w kapitale zakładowym i 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że na dzień nabycia ww. akcji, będącym jednocześnie dniem przejęcia kontroli nad spółką, bank dokonał przeszacowania dotychczas posiadanych 49% akcji w PPIM.

"Pozytywny wpływ przeszacowania na skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Banku Pekao S.A. za rok 2017 wynosi około 400 mln zł. Rozliczenie nabycia akcji PPIM jest neutralne dla jednostkowego rachunku zysków i strat banku" - czytamy dalej.

Nabycie PPIM spowoduje obniżenie CET1, już po zaliczeniu zysku, o którym mowa powyżej do funduszy własnych, na poziomie skonsolidowanym o ok. -0,4 pkt proc., podano także.

Na początku czerwca br. Bank Pekao zawarł przedwstępną umowę nabycia od Pioneer Global Asset Management S.p.A. 51% akcji Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM) za łączną cenę 140 mln euro. Jak wówczas podano, bank zakłada, że wynik transakcji będzie miał pozytywny wpływ na skonsolidowany zysk netto o ok. 400 mln zł w efekcie przeszacowania obecnych 49% akcji PPIM znajdujących się w posiadaniu Banku Pekao.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)