Pierwotna uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w specjalnych strefach ekonomicznych została podjęta przez radnych w marcu 2015 r. Jak podał we wtorek Urząd Miasta w Częstochowie, w ostatnim czasie radni przedłużyli ważność uchwały do końca 2018 r., wprowadzając jednocześnie nowy warunek uzyskania ulgi, związany z wysokością wynagrodzenia nowych pracowników.

Korzystający ze zwolnień podatkowych pracodawcy inwestujący na terenach strefowych w Częstochowie będą teraz musieli zagwarantować nowo zatrudnianym pracownikom wynagrodzenie nie niższe niż 150 proc. płacy minimalnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o pracę. Takie rozwiązanie zgodne jest z założeniami miejskiego projektu "Teraz Lepsza Praca", kładącego nacisk na tworzenie warunków do wzrostu wynagrodzeń, podnoszenie standardów zatrudnienia, zwiększanie jego stabilności oraz poprawę perspektyw rozwoju zawodowego.

Wcześniej zapisy obligujące pracodawców korzystających z ulg do podnoszenia standardów zatrudniania i oferowania lepszych miejsc pracy pojawiły się już w uchwale w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach programu tzw. pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. Uchwała radnych w tej sprawie została podjęta w końcu kwietnia 2017 r. i weszła w życie trzy miesiące później.

Przedłużenie okresu obowiązywania ulg do końca przyszłego roku ma - jak tłumaczą samorządowcy - sprzyjać dalszej konkurencyjności częstochowskich terenów objętych strefami, utrzymać przyjazny dla inwestycji klimat, a przez to zachęcić przedsiębiorców do lokowania i rozwijania inwestycji w Częstochowie.

Według danych miejscowego samorządu, łączna wartość inwestycji na terenach włączonych w Częstochowie do specjalnych stref ekonomicznych przekroczyła 1,7 mld zł. Od czerwca 2014 r., kiedy do SSE włączono kolejne tereny, wydano kilkanaście pozwoleń na nowe inwestycje, dające ponad 750 miejsc pracy.

Niedawno informację o uruchomieniu drugiego zakładu w Częstochowie ogłosiła amerykańska firma Guardian Glass, wyspecjalizowana m.in. w produkcji szkła dla budownictwa. Fabryka ma powstać obok istniejącej huty szkła Guardiana i zatrudnić ponad 150 osób. Przedsięwzięcie ma być zrealizowane w ciągu dwóch lat, do trzeciego kwartału 2019 r.

W Częstochowie znajdują się tereny włączone do dwóch specjalnych stref ekonomicznych: Katowickiej (gdzie działa m.in. Guardian) oraz Mieleckiej.

W ramach realizowanych przez samorząd programów "Lepsza Komunikacja" i "Teraz Lepsza Praca" władze miasta starają się zadbać o kolejne potrzeby mieszkańców miasta, zarówno w zakresie infrastruktury i komfortu życia, jak i poprawy warunków zatrudnienia i wynagradzania. Samorządowcy przekonują, że wydatki miasta na uzbrojenie i zagospodarowanie terenów specjalnych stref ekonomicznych są zachętą dla firm i szybko „zwracają się” w nakładach ponoszonych przez inwestorów, budujących zakłady i zatrudniających pracowników.

>>> Czytaj też: Europejski fenomen. W krajach bałtyckich płace rosną szybciej niż wydajność [EUROSTAT]