Wyjątkiem mogą tutaj być jedynie niektóre inwestycje w branży gazowniczej w państwach najuboższych.

"Jako globalna wielonarodowa instytucja służąca rozwojowi Bank Światowy ustawicznie przekształca swe działania w obliczu szybko zmieniającego się świata. By zapewnić wsparcie państwom w osiągnięciu ich celów określonych przez paryskie porozumienie klimatyczne, Bank Światowy nie będzie już po roku 2019 finansował rozwoju sektorów naftowego i gazowniczego" - czytamy w oświadczeniu.

Zaznacza ono jednocześnie, że "w wyjątkowych okolicznościach rozpatrywane będzie finansowanie rozwoju gazownictwa w najuboższych państwach, gdy zapewni to wyraźne korzyści, jeśli chodzi o dostęp ubogich do energii, a projekt jest zgodny ze zobowiązaniami tego państwa z tytułu porozumienia paryskiego".

>>> Polecamy: Wielka gra na rynku rolno-spożywczym