Soho Development sprzedało Soho Factory za 150 mln zł nettoWarszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Soho Development sprzedało "Soho Factory" przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie za 150 mln zł netto poinformowała spółka.

"Nabywcą nieruchomości jest spółka Yawa 4 należącą do grupy kapitałowej Yareal Polska oraz Yareal International N.V., firmy działającej na europejskim rynku nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem sprzedaży na rzecz kupującego były prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, prawo własności budynków i budowli oraz prawa do znaków towarowych oraz domen internetowych, podano także.

"Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 150 mln zł i została powiększona o należny VAT w wysokości 34,5 mln zł. Cena sprzedaży ma charakter stały, tzn. nie jest zależna od spełnienia dodatkowych warunków, w szczególności warunków dotyczących zmian aktualnie posiadanej decyzji o warunkach zabudowy. Cena sprzedaży została uiszczona na rzecz spółki niezwłocznie po podpisaniu dokumentacji transakcyjnej, z zastrzeżeniem kwoty zatrzymanej w depozycie w wysokości 3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo spółka uzyskała 651 131,40 zł netto, tytułem zwrotu nakładów na projekt budowy budynku SOHO Quatro, dodano.

"Wartość nieruchomości w księgach spółki na dzień transakcji wynosiła 160,4 mln zł (wraz z poczynionymi nakładami)" - czytamy również.

W umowie na wniosek kupującego znalazły się zobowiązania dotyczące trwania spółki jako podmiotu prawnego w tym zobowiązania do nie podjęcia uchwał dotyczących rozwiązania spółki lub innych działań mogące skutkować otwarciem likwidacji aż do końca 2023 roku. Istnienie spółki pozwala w sensie formalnym kierować ewentualne roszczenia wynikające z transakcji. W związku z tym spółka na wniosek akcjonariusza uzupełni porządek obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 3 stycznia 2018 r. poprzez wprowadzenie uchwał istotnie zwiększających wymogi z zakresie likwidacji spółki, podano również.

Soho Development to spółka notowana na GPW od 1997 roku. Spółka została założona przez ministra przekształceń własnościowych działającego w imieniu Skarbu Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji (PPP). Obecnie długoterminowa strategia funduszu zakłada koncentrację na działalności deweloperskiej w oparciu o posiadany bank ziemi oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych.

(ISBnews)