2017-12-11

LIBID (w %) (EUR) (USD) (GBP) (CHF)
m1 -0,5290 1,3345 0,3674 -0,9453
m2 -0,5164 1,3772 0,3792 -0,8966
m3 -0,5114 1,4385 0,3978 -0,8798
m6 -0,4430 1,6104 0,4568 -0,7778
m12 -0,3833 1,8886 0,6497 -0,6522

*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki

londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP Biznes)