Warszawa, 15.12.2017 (ISBnews) - Zarząd Gekoplastu ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Sacellum - podmiot zależny od spółki Karton należącej do K-Holding - zawiera się w wartości godziwej, a nabycie akcji przez wzywającego wpłynie na rozwój działalności spółki, podał Gekoplast.
"W ocenie zarządu emitenta, cena akcji określona w wezwaniu została ustalona zgodnie z wymogami przepisów ustawy o ofercie. W ocenie zarządu spółki zaproponowana przez wzywającego cena zawiera się w obrębie obecnej wartości godziwej spółki" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z najlepszą wiedzą spółki, wzywający zamierza rozwijać dotychczasową jej działalność, wskazano także.
"Nabycie Gekoplast S.A. przez wzywającego, będącego członkiem grupy kapitałowej Karton, zapewni spółce znaczące miejsce na rynku europejskim. Biorąc pod uwagę doświadczenie, efektywne technologie wykorzystywane przez Karton oraz to, iż wzywający jest inwestorem branżowym, a nawet liderem rynku w swoim segmencie, perspektywy dotyczące rozwoju spółki, w tym zatrudnienia oraz lokalizacji prowadzenia działalności zarząd ocenia pozytywnie. Karton zamierza ściśle współpracować z doświadczonym zespołem kierownictwa spółki oraz pracownikami w celu dalszego długofalowego rozwoju spółki" - czytamy dalej.
Pod koniec listopada Cristallum 2 (obecnie Sacellum) ogłosiło wezwanie do sprzedaży 6 049 399 akcji Gekoplastu, stanowiących 100% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 15,31 zł za sztukę (w przypadku akcji innych niż należące do Capital Partners Investment I FIZ, gdzie cena to 14,88 zł za walor).
Na początku sierpnia br. włoski K-Holding, właściciel największego europejskiego podmiotu z branży produkcji płyt polipropylenowych - Karton S.p.A., złożył niewiążącą ofertę zakupu do 100% akcji Gekoplast w formie wezwania giełdowego.
Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje spółki notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
(ISBnews)