„Mamy bardzo dobry wzrost (co pokazują – PAP) ostatnie dane. Dwa kraje mają trochę wyższą stopę wzrostu, ale ta nasza będzie się utrzymywała. Przynajmniej jeszcze kwartał, dwa kwartały” – powiedział w piątek podczas Warsaw Economic Hub Osiatyński.

„Mamy inflację, której prognozy są, właściwie do końca 2018 r., a może nawet połowy 2019 r., bardzo bezpieczne. Nie wychodzimy poza przedział inflacji. Mamy dobrą sytuację jeśli chodzi o rachunek bieżący. Mamy dobrą koniunkturę zagraniczną, przede wszystkim w Niemczech” - dodał. (PAP Biznes)