Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Vantage Development zawarł z Rank Progress umowę dotyczącą realizacji inwestycji deweloperskiej przy ulicach Wejherowskiej i Białowieskiej we Wrocławiu na nieruchomościach o łącznej powierzchni 14 ha, podały spółki. Strony planują zrealizować na nieruchomości łącznie około 2,4 tys. mieszkań i lokali usługowych oraz około 14,5 tys. m2 powierzchni biurowej, dodano.
"Strony potwierdziły, że łączna wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi 159,6 mln zł. Strony zakładają realizację inwestycji w dwóch częściach, które zostaną dodatkowo podzielone na etapy inwestycyjne. Poszczególne etapy Inwestycji mają być realizowane przez powoływane do tego spółki celowe. W każdej ze spółek celowych Rank Progress będzie docelowo obejmował 45% udziałów, natomiast Vantage Development będzie obejmował 55% udziałów, albo w przypadku spółek osobowych, ich udział w zysku w tych spółkach będzie miał analogiczny udział procentowy. Docelowo w ramach realizacji całej inwestycji i jej rozliczenia, Rank Progress uzyska zwrot stanowiący ustaloną wartość prawa użytkowania wieczystego w wysokości 159,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie strony umowy zakładają koncentracje gruntów przeznaczonych do realizacji inwestycji, w jednej spółce, a następnie lokowanie tych gruntów w poszczególnych spółkach celowych przeznaczonych do realizacji określonego etapu Inwestycji. Struktura udziałowa tej spółki docelowo ma być analogiczna jak spółek celowych. Opisywana spółka będzie, zgodnie z określonym przez strony harmonogramem dokapitalizowywana. W terminie do końca maja 2020 roku Vantage Development zobowiązał się przekazać do tej spółki środki w łącznej wysokości 88 mln zł.
"Pierwsza część inwestycji obejmuje realizację około 1 100 mieszkań i lokali usługowych oraz około 14,5 tys. m2 powierzchni biurowej. Druga część inwestycji obejmować będzie około 1 300 mieszkań i lokali usługowych. Realizacja drugiej części inwestycji uwarunkowana jest złożeniem przez Vantage Development oświadczenia o woli realizacji inwestycji na części nieruchomości oraz złożeniem do depozytu notarialnego kwoty 17 mln zł, do dnia 31 maja 2018 roku" - czytamy dalej.
Realizacja inwestycji na podstawie umowy zawiera warunek wyrażenia zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji przez Rank Progress i Vantage Development, dodano.
Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2016 r. sprzedała 812 lokali.
Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)