BIEC: Wskaźnik Dobrobytu nie zmienił się m: m w grudniuWarszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w grudniu br. nie zmienił swej wartości w stosunku do notowań sprzed miesiąca, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Wzrost inflacji pogarsza siłę nabywczą dochodów Polaków.

"Co prawda, w dalszym ciągu obserwujemy korzystną sytuację na rynku pracy, dzięki czemu zatrudnienie rośnie w tempie przekraczającym 4,5% w skali roku, jednak rosnąca z miesiąca na miesiąc inflacja umniejsza siłę nabywczą dochodów gospodarstw domowych. Wynagrodzenia osób pracujących w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników w ujęciu nominalnym wzrosły o blisko 6,5% w skali roku, jednak po uwzględnieniu tempa wzrostu cen było to tylko 3,5%" - czytamy w raporcie.

Większość Polaków zarabia poniżej średniej krajowej publikowanej przez GUS, natomiast w strukturze ich wydatków przeważa żywność, wzrost inflacji jest dla nich szczególnie dotkliwy, podano również.

(ISBnews)