TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA - POGORSZENIE

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 7,8 (przed miesiącem plus 8,8).

"W grudniu nieznacznie pogorszyły się diagnozy popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej w stosunku do odnotowanych przed miesiącem. Prognozy w tym zakresie są pesymistyczne (przewidywania popytu są negatywne po raz pierwszy od stycznia 2017 r., a sprzedaży – po raz pierwszy od grudnia 2016 r.). Odnotowywany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do zapowiadanego w listopadzie. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć szybciej niż prognozowano w listopadzie" - napisano w komentarzu.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA - POGORSZENIE

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 0,1 (przed miesiącem plus 3,6).

"Bieżący popyt i sprzedaż są oceniane bardziej negatywnie niż przed miesiącem. Przewidywania w tym zakresie są również pesymistyczne, zbliżone do zgłaszanych w listopadzie. Utrzymują się negatywne diagnozy sytuacji finansowej, prognozy w tym zakresie są bardziej pesymistyczne od sygnalizowanych w listopadzie. Zgłaszany jest nieznaczny wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek przewidują niewielkie redukcje zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen usług" - napisano.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA - BEZ ZMIAN

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 17,1 (przed miesiącem plus 17,1).

"Bieżący popyt i sytuacja finansowa są oceniane korzystnie, podobnie jak przed miesiącem; diagnozy sprzedaży są nieco mniej pozytywne od notowanych w listopadzie. Prognozy popytu i sprzedaży są mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu, a sytuacji finansowej nadal korzystne. Odnotowywany jest niewielki wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują wzrost zatrudnienia, szybszy od oczekiwanego w listopadzie. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się nieznacznego spadku cen usług" - napisano w komentarzu GUS.

FINANSE I UBEZPIECZENIA - POPRAWA

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 31,4 (przed miesiącem 28,8).

"Zarówno diagnozy, jak i prognozy popytu są korzystne i zbliżone do odnotowanych przed miesiącem, sytuacji finansowej – mniej optymistyczne od formułowanych w listopadzie. Aktualna sprzedaż jest oceniana nieco bardziej pozytywnie niż przed miesiącem, jej przewidywania są korzystne, podobne do zgłaszanych w listopadzie. Sygnalizowane jest zmniejszanie się opóźnień płatności za wykonane usługi. Zapowiadane są redukcje zatrudnienia. Dyrektorzy jednostek nie przewidują zmian cen usług" - napisano. (PAP Biznes)