LW Bogdanka sprzeda węgiel Elektrowni Ostrołęka za 404 mln zł netto w 2018-2022


Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka zawarł z Energą Elektrownie Ostrołęka - spółką zależną Energi - aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, przedłużający jej trwanie do 2022 r., podała spółka. Wartość umowy w latach 2018-2022 wyniesie 404 mln zł netto.
"W wyniku zawarcia aneksu przedłużony został okres obowiązywania umowy do końca 2022 roku (uprzednio umowa obowiązywała do końca roku 2019) oraz ustalone zostały warunki dostaw w roku 2018" - czytamy w komunikacie.
Wartość całej umowy, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2022 r., wyniesie obecnie 1 649 mln zł netto (tj. o 23,6 % więcej w stosunku do szacunków z 28 grudnia 2016 r.), z czego wartość w okresie 2018-2022 wyniesie 404 mln zł, podano także.
LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.
(ISBnews)