Na Węgrzech, gdzie zagraniczne inwestycje odgrywają istotną rolę w gospodarce, podatek od przedsiębiorstw jest najniższy w UE i wynosi 9 proc., podczas gdy w Irlandii - 12,5 proc.

„Nie chcielibyśmy w Unii żadnych przepisów, które wiązałyby Węgrom ręce w kwestiach polityki podatkowej” – oznajmił premier Węgier Viktor Orban w Budapeszcie na wspólnej konferencji prasowej z premierem Irlandii Leo Varadkarem.

Jak ocenił, „podatki stanowią istotny element konkurencji”.

Varadkar powiedział natomiast, że wraz z Orbanem zgadzają się, iż europejska gospodarka jest najsilniejsza tam, gdzie istnieje konkurencja między państwami członkowskimi.

„Jako rządy podzielamy pogląd, że powinna istnieć konkurencja między państwami członkowskimi w sferze polityki podatkowej” – oznajmił.

Wyraził przekonanie, że poszczególne państwa powinny same ustalać wysokość podatków, „zarówno jeśli chodzi o podatek od przedsiębiorstw, jak i podatek dochodowy”.

Unijny komisarz ds. gospodarczych Pierre Moscovici powiedział w listopadzie, że Komisja Europejska rozważa wykorzystanie uprawnień, aby pozbawić kraje UE prawa weta w sprawach podatkowych. Ma to przeciwdziałać blokowaniu przyjmowania nowych przepisów.

Decyzje w sprawach zmian prawnych dotyczących podatków kraje UE muszą podejmować jednomyślnie. To powoduje, że trudno uzyskać zgodę na przyjęcie niektórych przepisów.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)