WDX rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r., chce zrealizować inwestycjęWarszawa, 08.01.2018 (ISBnews) - WDX podjęła decyzję o budowie centralnego budynku serwisowo-warsztatowego w Zgierzu, za szacunkowo 10,5 mln zł. Ponieważ podstawowym źródłem finansowania inwestycji będą środki własne, zarząd spółki podjął decyzję o nierekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2017 r., podała WDX.

"Zarząd WDX S.A. dokonał analizy obejmującej plany rozwoju działalności serwisowej spółki, uwzględniając w szczególności zwiększone potrzeby w zakresie przygotowania do sprzedaży nowych wózków widłowych, a także remontów i napraw używanych wózków widłowych celem ich zbycia lub wynajmu krótkoterminowego. W jej wyniku zarząd spółki podjął decyzję o rozpoczęciu fazy przygotowania ww. inwestycji, obejmującej m.in. wybór generalnego wykonawcy związanego z realizacją projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej centrum oraz uzyskanie decyzji administracyjnych. Wartość tej inwestycji szacowana jest na ok. 10,5 mln zł, a przewidywany czas jej realizacji to 12-18 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

Realizacja decyzji zarządu uzależniona jest od akceptacji rady nadzorczej oraz uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych właściwych organów, podano także.

"Planowanym podstawowym źródłem finansowania wzmiankowanej inwestycji będą środki własne spółki. Biorąc pod uwagę powyższe zarząd spółki, mając na względzie potrzeby inwestycyjne emitenta podjął decyzję o nierekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2017" - czytamy dalej.

WDX S.A. to dostawca rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowania. Dzięki własnej pracowni projektowej i zakładowi produkcyjnemu w Zgierzu WDX posiada w ofercie przenośniki i regały magazynowe. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)