Czerwińska była obecna w środę na posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych, która opiniuje poprawki złożone we wtorek podczas drugiego czytania projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

Minister finansów tłumaczyła m.in., że resort nie może zgodzić się na przyjęcie poprawek, których realizacja związana ma być ze zwiększeniem dochodów podatkowych, obniżeniem środków na obsługę zadłużenia lub zmniejszeniem rezerwy na współfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z UE.

Czerwińska zwróciła uwagę, że w poprawkach znalazły się wnioski, które przewidują podwyższenie dochodów podatkowych na łączną kwotę ponad 51,5 mld zł.

"Nie wskazano rozwiązań systemowych, które mogłyby skutkować takim zwiększeniem dochodów" - wyjaśniła minister.

Dodała, że obecnie nie ma też podstaw do zwiększenia prognozy makroekonomicznej, która jest podstawą do przygotowania ustawy budżetowej na 2018 r. Zaznaczyła przy tym, że prognozy resortu finansów nie różnią się od tzw. konsensusu rynkowego.

"Mając na uwadze stabilność finansów publicznych oraz bezpieczne wykonanie budżetu (...) nie widzimy powodów w tym momencie, aby podnosić tempo dochodów i zwiększać w tej części budżetowej prognozę" - oświadczyła szefowa resortu finansów.

Podkreśliła, że wydatki na obsługę długu mają charakter priorytetowy.

Zaznaczyła, że nie można też zmniejszyć rezerwy, z której współfinansuje się projekty unijne. Według niej, z doświadczeń z poprzedniej perspektywy finansowej UE wynika, że "ten bieżący rok powinien być przełomowy, jeśli chodzi o absorpcję środków unijnych".

>>> Czytaj też: Fintechowe zagłębie nad Wisłą? Oto czego nam brakuje, by stać się technologiczną potęgą