"Grupa PZU jest dzisiaj największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza blisko 300 mld zł aktywów oraz cieszy się zaufaniem ponad 22 mln klientów w pięciu krajach. Biorąc pod uwagę skalę naszej działalności oraz dynamiczny rozwój otoczenia biznesowego w obszarze technologii, strategia 'Nowe PZU' w innowacyjny sposób definiuje misję całej Grupy i jest wspólnym mianownikiem zarówno dla obecnych działań, jak i przyszłych inicjatyw" - wskazał prezes PZU S.A. Paweł Surówka, cytowany w prezentacji poświęconej aktualizacji strategii.

Prezes poinformował, że nową misję Grupy PZU określono następująco: "pomagamy klientom dbać o ich przyszłość. Będziemy więc obecni dzisiaj, gdy decydują o tym, jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo finansowe, a także w momencie, kiedy odczuwalne będą skutki tych decyzji".

"Nasza perspektywa obejmuje nie najbliższe kilka miesięcy, ale wiele kolejnych lat. To dlatego m.in. organizujemy badania dla dzieci w szkołach i inwestujemy w edukację w zakresie ochrony zdrowia, ale i pomagamy organizować opiekę nad osobami starszymi. Wspieramy innowacyjne metody wykrywania nowotworów oraz efektywnie współpracujemy z centrami onkologicznymi" - dodał Surówka.

Przyjęty przez zarząd PZU S.A. i zatwierdzony przez radę nadzorczą PZU S.A. wieloletni plan rozwoju i funkcjonowania spółki zawarty w dokumencie pt. "Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020" stanowi aktualizację wieloletniego planu rozwoju i funkcjonowania Spółki zawartego w dokumencie pt. "Strategia PZU 2020. Rentowność, Wzrost, Innowacyjność. Strategia Grupy PZU na lata 2016-2020", który został przyjęty i zatwierdzony odpowiednio przez zarząd i RN PZU S.A. 23 sierpnia 2016 r. W związku z powyższym cele strategiczne określone w dokumencie "Strategia PZU 2020. Rentowność, Wzrost, Innowacyjność. Strategia Grupy PZU na lata 2016-2020" zostaną zastąpione przez cele wynikające z dokumentu "Nowe PZU – więcej niż ubezpieczenia. Aktualizacja i operacjonalizacja Strategii Grupy PZU na lata 2017-2020", podkreślił ubezpieczyciel w komunikacie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

3 pytania do prezesa PZU Pawła Surówki