Rozpoczęły się zapisy w ofercie obligacji MCI.Private Ventures FIZ serii P1CWarszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - MCI.PrivateVentures FIZ rozpoczął przyjmowanie zapisów w ramach trzeciej serii obligacji o wartości 40 mln zł, poinformował MCI Capital. Zapisy potrwają maksymalnie do 26 stycznia 2018 r. lub wyczerpania puli obligacji serii P1C. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł.

"W grudniu 2017 roku kupiliśmy wiodącego na Węgrzech brokera ubezpieczeniowego działającego w kanale online, spółkę Netrisk. Wartość transakcji wyniosła 56,5 mln euro. Na bazie Netriska chcemy zbudować gracza regionalnego. Przyglądamy się aktywnie kolejnym celom inwestycyjnym, pod które przygotowujemy finansowanie z różnych źródeł. Środki na nowe inwestycje pozyskujemy ze sprzedaży
udziałów w spółkach portfelowych, ale również z emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji. Emitując trzecią serię naszych publicznych obligacji, oferujemy inwestorom indywidualnym produkt funduszu technologicznego, który cechuje się atrakcyjnymi parametrami. Poziom oprocentowania przewyższa rynkowe lokaty, a jednocześnie zmienny charakter kuponu obligacji pozwala ich nabywcom czerpać dodatkowe korzyści w przypadku podwyższenia stóp procentowych" - powiedział wiceprezes MCI Capital TFI Wojciech Marcińczyk, cytowany w komunikacie.

Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi 997,82 zł pierwszego dnia zapisów, by ostatniego dnia zapisów zrównać się z ceną nominalną wynoszącą 1000 zł. Obligacje trzeciej serii będą oprocentowane według formuły WIBOR 6M powiększonego o 3,5-proc. marżę, co przy obecnych poziomach stawek na rynku międzybankowym oznacza kupon 5,31% w skali roku. Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji trzeciej serii (P1C) w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,3%. Okres wykupu to 4 lata (obligacje trzeciej serii zapadają 21 lutego 2022 r.), podano również.

"Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną zgodnie ze strategią inwestycyjną obydwu subfunduszy wydzielonych w ramach MCI.PrivateVentures FIZ. MCI.EuroVentures chce być liderem transformacji cyfrowej w regionie, budującym strategiczne partnerstwo z dojrzałymi spółkami. Koncentruje się na inwestycjach w spółki gospodarki cyfrowej, będące liderami na poszczególnych europejskich rynkach. Główne obszary inwestycyjne subfunduszu to e-infrastruktura, e-commerce/marketplaces oraz fintech/insurtech. MCI.TechVentures zamierza uczestniczyć w finansowaniu potencjalnych globalnych liderów z obszaru CEE i wybranych spółek z Europy Zachodniej. Aktywa lokuje w spółki średniej wielkości (growth) z branż nowoczesnej innowacyjnej gospodarki" - czytamy dalej.

MCI.PrivateVentures FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych. z wydzielonymi subfunduszami: MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures. Na dzień 30 września 2017 r. aktywa pod zarządzaniem MCI.PV wynosiły ponad 2 mld zł.

MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

(ISBnews)