"Jest to najtrudniejsze zadanie inwestycyjne realizowane na drodze ekspresowej S1. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na 2019 r., a ich zakończenie na 2022 r. Na odcinek o długości 8,5 km będą składały się dwa tunele budowane metodą górniczą (o długości ok. 830 m pod masywem Barania i 980 m pod masywem Białożyński Groń). W ramach inwestycji powstaną również estakady nad dolinami potoków górskich i drogi dojazdowe. Z uwagi na górski charakter trasy będzie ona przebiegała w znaczącej części na obiektach inżynierskich. Odcinek 'Obejścia Węgierskiej Górki' połączy zrealizowane już odcinki: Żywiec – Przybędza z odcinkiem Milówka – Szare" - czytamy w komunikacie.

O ogłoszeniu przetargu poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas spotkania z ministrem transportu i budownictwa Republiki Słowackiej Arpádem Ersekiem.

"Obecnie jesteśmy świadkami, jak pogranicze polsko-słowackie z obszaru trudno dostępnego w transporcie staje się coraz bardziej przyjazne. Jest to złożony proces, obliczony na wiele lat, ale efekty podejmowanych prac po obu stronach pogranicza są już widoczne. Polska dzięki środkom unijnym jest teraz wielkim placem budowy" – powiedział Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Na spotkaniu w Żywcu ministrowie Polski i Słowacji także podpisali Wspólne Oświadczenie w zakresie najważniejszych inwestycji transportowych na polsko-słowackim pograniczu. W podpisanym 15 stycznia 2018 r. memorandum potwierdzono po stronie polskiej: budowę obejścia Węgierskiej Górki, realizację szlaku Via Carpatia, modernizację drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój – granica państwa, poprawę stanu infrastruktury kolejowej na odcinku Katowice – Bielsko-Biała – Zwardoń – granica państwa i budowę nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc –Tymbark/Mszana Dolna, czytamy w materiale resortu.

"Dokument oficjalnie potwierdza nasze działania dla infrastruktury na tym obszarze i ukierunkowuje realizowane priorytety w nadchodzących latach. Efekty podjętych wspólnie działań pozwolą na pełne otwarcie pogranicza dla transportu, zlikwidują wąskie gardła w nieodległym czasie i jeszcze bardziej zbliżą do siebie oba państwa i społeczeństwa, również w wymiarze regionalnym" - skomentował Adamczyk.

Minister wyraził nadzieję, że wypracowane zostanie kompleksowe rozwiązanie w sprawie jednolitych warunków prawnych dla organizacji transgranicznych przewozów autobusowych o zasięgu lokalnym, a także utworzone zostaną nowe trasy kolejowe łączące Polskę i Słowację, w szczególności przez przejście graniczne Muszyna – Plaveč.

"W naszych relacjach jest to bardzo ważne miejsce, ponieważ po oddaniu do użytku nowej linii kolejowej na odcinku Podłęże – Tymbark - Piekiełko będzie ono obsługiwało przyszły towarowy korytarz bursztynowy, który pozwoli na skrócenie o połowę dotychczasowego przejazdu z Krakowa czy Zakopanego" – powiedział też Adamczyk.

(ISBnews)