2018-01-16

LIBID (w %) (EUR) (USD) (GBP) (CHF)
m1 -0,5304 1,4311 0,3716 -0,9213
m2 -0,5163 1,5078 0,3820 -0,8842
m3 -0,5063 1,6091 0,3966 -0,8626
m6 -0,4570 1,7791 0,4526 -0,7674
m12 -0,3754 2,0706 0,6466 -0,6528

*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki

londyńskie (London Interbank Bid Rate).(PAP Biznes)