Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-01-17 6994,25 -0,6% 2,0% -3,0% 22,0%
Miedź 3M USD/t 2018-01-17 7034,00 -0,6% 2,1% -2,9% 22,2%
Ołów spot USD/t 2018-01-17 2541,00 0,0% -0,2% 2,3% 10,8%
Ołów 3M USD/t 2018-01-17 2547,00 -0,3% 0,8% 2,4% 11,0%
Aluminium spot USD/t 2018-01-17 2192,50 0,6% 6,9% -2,8% 21,7%
Aluminium 3M USD/t 2018-01-17 2192,00 0,1% 6,1% -3,4% 21,9%
Cyna spot USD/t 2018-01-17 20530,00 0,1% 7,1% 2,2% -2,7%
Cyna 3M USD/t 2018-01-17 20495,00 0,1% 7,0% 2,3% -2,9%
Nikiel spot USD/t 2018-01-17 12351,25 -1,0% 7,2% -2,8% 22,2%
Nikiel 3M USD/t 2018-01-17 12410,00 -1,1% 7,2% -2,7% 22,1%
Cynk spot USD/t 2018-01-17 3408,00 -1,2% 6,4% 2,1% 26,2%
Cynk 3M USD/t 2018-01-17 3367,50 -1,1% 5,1% 1,5% 24,0%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-01-17 240,80 -3,6% 2,0% -7,4% 33,8%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-01-17 84,00 -1,2% -6,7% -5,9% 21,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-01-17 721,73 0,5% 7,8% 3,7% 14,0%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-01-17 675,73 0,5% 8,3% 3,9% 15,1%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-01-17 639,31 0,0% 7,3% 1,5% 23,8%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-01-17 597,85 0,0% 7,6% 1,3% 24,4%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-01-17 364,16 0,4% 7,1% 0,8% 17,0%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-01-17 362,75 0,5% 6,5% 0,8% 19,7%

(PAP Biznes)