Echo Investment  

Echo Investment podpisało 75 umów najmu biur na łączną powierzchnię ponad 100 tys. m2 w 2017 roku. W trakcie realizacji znajduje się 6 budynków, również o powierzchni ponad 100 tys. m2 i wszystkie mają już zabezpieczonego nabywcę, podała spółka. Wśród firm, które w ub. roku wybrały na swoją siedzibę biurowce Echo Investment znalazły się m.in. EY, Nokia, Philips, HCL, McKinsey, Deloitte, Apsys, Epam. Motorem branży biurowej w Polsce jest szybko rozwijający się sektor usług wspólnych BPO/SSC. O ile w 2015 r. dział leasingu biurowego wynajął nieco ponad 50 tys. m2 powierzchni, to w 2016 i 2017 roku spółka wynajmowała rocznie już 100 tys. m2 powierzchni biurowej, podano w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje    

Exillon Energy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wykluczeniu akcji Exillon Energy z obrotu od 30 stycznia, podała spółka. >>>>    

Gekoplast

W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Gekoplast zawarto transakcje, których przedmiotem było 6 008 801 akcji, poinformował Trigon Dom Maklerski. >>>> 

PKN Orlen

PKN Orlen odnotował 1,59 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1,79 mld zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PKN Orlen osiągnął wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2 022 mln zł w IV kw. 2017 r., co oznacza spadek o 0,6 mld zł (r/r) głównie w efekcie ujemnego wpływu makro częściowo ograniczonego wzrostem wolumenów sprzedaży, poinformowała spółka. >>>> 

Nakłady inwestycyjne PKN Orlen zaplanowane na 2018 r. mają wynieść 4,8 mld zł, poinformowała spółka. PKN Orlen zrealizował w 2017 r. nakłady inwestycyjne w kwocie 4,6 mld zł, wobec 5,5 mld zł zaplanowanych na cały ub.r., podano także. >>>>  

PKN Orlen spodziewa się spadku średniorocznego poziomu marży downstream i wzrostu cen ropy w 2018 r., podała spółka. >>>>  

PKN Orlen chce dalej integrować swoje aktywa, tak aby w pełni wykorzystać synergie i być bardziej odporny na czynniki makroekonomiczne, poinformował prezes Wojciech Jasiński. >>>>  

Ovostar Union

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 12% r/r do 1 659 mln sztuk w 2017 r., podała spółka. Wolumen sprzedaży wzrósł w ujęciu rocznym o 13% i wyniósł 1 195 mln szt. >>>>  

PBKM

Pierwszy pacjent został poddany leczeniu komórkami macierzystymi ProTrans w ramach badań klinicznych nad opracowaniem leku na bazie komórek macierzystych do leczenia cukrzycy typu 1, poinformowała szwedzka firma biotechnologiczna NextCell Pharma AB, z którą współpracuje Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM). Badanie kliniczne ma ocenić bezpieczeństwo i skuteczność ProTrans, który jest produktem leczniczym ATMP (ang. Advanced Therapy Medicinal Products), składającym się z komórek macierzystych, opracowany i zastrzeżony przez firmę NextCell Pharma AG. >>>>  

Bank Pekao  

Bank Pekao rozważa otwarcie nowych oddziałów poza granicami naszego kraju, poinformowała wiceprezes nadzorująca Pion Bankowości Prywatnej Roksana Ciurysek-Gedir. O planach tych bank mówił podczas 48. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. >>>>   

Libet

Libet rozpoczął skup do 10 mln akcji własnych, stanowiących do 20% kapitału zakładowego, na który może przeznaczyć w sumie do 10 mln zł, poinformowała spółka. W procesie buy-backu pośredniczył będzie Dom Maklerski Trigon. Realizacja transakcji rozpocznie się 1 lutego.>>>>  

Grupa Lotos

Grupa Lotos i Remontowa LNG Systems podpisały list intencyjny w sprawie budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG, poinformowała Grupa Lotos. >>>>  

Grupa Azoty

Grupa Azoty podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) nową umowę kredytową o wartości 145 mln euro, podała spółka. Jednocześnie spółka podpisała także aneks do umowy kredytu dotyczącej finansowania z 28 maja 2015 r. w maksymalnej kwocie 550 mln zł. >>>>    

Grupa Azoty rozważa lepsze wykorzystanie Linii Hutniczej Szerokotorowej (LHS) przez swoją spółkę Siarkopol w Grzybowie, dzięki rozbudowie infrastruktury logistycznej na styku z szerokim torem, poinformował prezes Wojciech Wardacki.>>>> 

Famur

Uprawomocniło się postanowienie o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód zmian umowy spółki zależnej Famuru tj. Mining Equipment Finance, co oznacza, że spełniony został ostatni warunek zawieszający w umowie pomiędzy Famurem, Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz spółką Mining Equipment Finance, poinformował Famur. >>>>  

MOL

MOL uruchomi system carsharingu w Budapeszcie, a docelowo chce udostępnić pojazdy elektryczne na wynajem w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podała spółka. >>>>  

Brand24

Brand24 zadebiutuje na rynku NewConnect we wtorek, 30 stycznia br., poinformowała spółka. >>>>