Według statystyk Eurostatu w całej UE mężczyźni mają dłuższy tydzień pracy niż kobiety. Tydzień pracy dla płci pięknej składa się średnio z 39,3 godzin, podczas gdy mężczyźni pracują średnio 41,0 godzin.

Wśród państw członkowskich Wspólnoty najbardziej zapracowani są Brytyjczycy. Przeciętnie pracownicy pełnoetatowi w Wielkiej Brytanii spędzają w firmie 42,3 godziny tygodniowo. Kolejni są pracownicy na Cyprze (41,7), w Austrii (41,4), Grecji (41,2), oraz w Polsce i Portugalii (po 41,1 godzin.).

Najmniej pracują Duńczycy, których tydzień roboczy to zaledwie 37,8 godzin.

Statystyki dla całej Unii pokazują, że najwięcej pracują górnicy, średnio 42 godz. w tygodniu, natomiast najkrótszy tydzień pracy mają pracownicy w sektorze edukacji (38,1 h).

Reklama

W Polsce, piątym pod względem najdłuższego tygodnia pracy państwie UE, jest nieco inaczej. Nad Wisłą najdłuższy tydzień pracy mają osoby pracujące w gospodarstwach domowych i zajmujące się produkują na własne potrzeby. Osoby pracujące głównie w małych gospodarstwach domowych spędzają średnio 45,3 godz. zajmując się myślistwem, zbieractwem, hodowlą, budową miejsc schronienia dla zwierząt oraz produkcją odzieży i innych wyrobów na własne potrzeby.

Na drugim miejscu są budowlańcy. W Polsce pełnoetatowi pracownicy firm budowlanych pracują średnio 43,5 godz. tygodniowo. Trzecia pozycja to pracownicy logistyki. Przeciętny tydzień pracy kierowców i magazynierów to 42,8 godz.

Górnicy, którzy w całej UE mają najdłuższy tydzień pracy, w Polsce pracują średnio 41 godz. To plasuje tę grupę zawodową w środku zestawienia, na dziewiątym miejscu.

Natomiast najkrócej, podobnie jak w całej Europie, pracują nauczyciele. Pracownicy zatrudnieni w edukacji w tygodniu pracują średnio 37,6 godzin.