PKO BP zamierza przeprowadzić emisję obligacji podporządkowanych do 1 mld złWarszawa, 30.01.2018 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia emisji dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych o wartości do 1 mld zł, podał bank. Środki z emisji będą przeznaczone na zwiększenie kapitałów Tier 2.

"Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (...) podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych w formacie 10NC5, tj. o dziesięcioletnim terminie wykupu, z prawem banku do dokonania, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji (opcja call). Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach nowej emisji będzie wynosiła nie więcej niż 1 000 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że środki uzyskane z nowej emisji zostaną przeznaczone - po uzyskaniu zgody KNF - na podwyższenie funduszy uzupełniających (Tier 2) banku.

"Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 500 000 zł. Świadczenia z tytułu obligacji będą miały wyłącznie charakter pieniężny. Obligacje będą oprocentowane na warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych, odsetki od obligacji będą naliczane od wartości nominalnej" - podano także.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)