Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-02-09 6711,75 -1,4% -4,9% -6,9% 15,5%
Miedź 3M USD/t 2018-02-09 6755,00 -1,3% -4,9% -6,8% 16,0%
Ołów spot USD/t 2018-02-09 2536,00 0,1% -0,7% 2,1% 8,5%
Ołów 3M USD/t 2018-02-09 2534,00 0,4% -0,4% 1,9% 8,5%
Aluminium spot USD/t 2018-02-09 2120,75 -2,5% -0,6% -6,0% 15,6%
Aluminium 3M USD/t 2018-02-09 2123,00 -2,2% -1,4% -6,4% 14,8%
Cyna spot USD/t 2018-02-09 21125,00 -1,4% 5,8% 5,1% 10,9%
Cyna 3M USD/t 2018-02-09 21025,00 -1,4% 5,4% 5,0% 10,2%
Nikiel spot USD/t 2018-02-09 12932,50 -1,3% 2,3% 1,8% 26,4%
Nikiel 3M USD/t 2018-02-09 12970,00 -1,3% 2,2% 1,6% 26,2%
Cynk spot USD/t 2018-02-09 3412,00 -1,6% 1,8% 2,2% 20,5%
Cynk 3M USD/t 2018-02-09 3385,00 -1,1% 1,5% 2,0% 19,6%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-02-09 228,40 -0,1% -11,9% -12,2% 36,1%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-02-09 75,75 -3,5% -12,8% -15,8% 13,1%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-02-09 695,23 -1,4% -2,5% -0,2% 9,1%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-02-09 649,23 -1,4% -2,7% -0,2% 9,8%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-02-09 597,52 -2,3% -6,5% -5,2% 14,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-02-09 542,52 -2,7% -9,3% -8,1% 11,6%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-02-09 335,38 -1,7% -7,6% -7,2% 11,1%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-02-09 336,41 -1,7% -7,4% -6,6% 14,6%

(PAP Biznes)