Opisywaną analizę przeprowadziła firma thingsThinking z Karlsruhe powiązana z uczelnią Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT).

"Wychodząc od programów partyjnych można ze sporą pewnością stwierdzić: w umowie koalicyjnej jest znaczniej więcej (treści) od SPD niż od CDU/CSU. Przynajmniej kwantytatywnie. Około 60-70 procent treści można wyprowadzić od SPD, a około 30-40 procent od unii (CDU/CSU - PAP)" - powiedział dziennikowi Sven Koerner, współtwórca oprogramowania.

Jak wytłumaczył, badanie polegało na porównaniu programów wyborczych i wypowiedzi polityków z treścią umowy koalicyjnej. Mechanizm podzielił umowę na około 8,2 tys. zdań i około 4,5 tys. akapitów, a następnie wyszukiwał podobieństw ze zdaniami z programów wyborczych.

Pewne zaburzenie w analizie powoduje fakt, że w blisko jednej trzeciej programy obu partii nakładają się na siebie - zaznaczył Koerner. W związku z tym "być może powinniśmy raczej przyjąć stosunek 60 do 40 procent".

Dla potwierdzenia wyników badań naukowcy poprosili o pomoc ekspertów, a także przeprowadzili analizę zwrotną, sprawdzając, jaką część umowy koalicyjnej odnaleźć można w programach wyborczych.

"Wszystko to zdaje się potwierdzać to, co mówiło już wielu ekspertów: SPD najwidoczniej dobrze negocjowała" - powiedział Koerner.

Stworzony przez thingsThinking mechanizm na co dzień wykorzystywany jest głównie przez prawników i audytorów do analizy kontraktów - wyjaśnił jego współtwórca.(PAP)