Akcjonariusze Famuru zdecydują 14 IV o podziale Kopeksu i emisji akcji serii FWarszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Famuru wyrażą zgodę na plan podziału Kopeksu poprzez przeniesienie części jego majątku na Famur oraz o związanej z tym emisji akcji serii F, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 14 kwietnia.

"Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na uzgodniony przez spółkę dzieloną i spółkę przejmującą, w dniu 29 czerwca 2017 r., plan podziału Kopex S.A. [..] poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na Famur Spółka Akcyjna" - czytamy w projekcie uchwały.

Podział nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Kopeksu, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrzu i Rybniku w ramach Kopex S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki Ryfama Oddział w Zabrzu, Kopex S.A. hydraulika Oddział w Zabrzu, Kopex S.A. obudowy Tagor Odział w Zabrzu) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz wszystkie udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, wskazano.

"W związku z podziałem przez wydzielenie części majątku spółki dzielonej do spółki przejmującej, uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej z kwoty 5 594 405,00 zł o kwotę 153 227,12 zł do kwoty 5 747 632,12 w drodze emisji 15 322 712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,01 zł każda" - czytamy dalej w projekcie uchwały.

Akcje emisji podziałowej zostaną pokryte w wyniku wniesienia do spółki przejmującej części majątku spółki dzielonej, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Pod koniec czerwca br. Famur przejął 65,83% akcji Kopeksu od TDJ. Na początku grudnia 2016 r. TDJ sfinalizował umowę inwestycyjną z Krzysztofem Jędrzejewskim, na podstawie której przejął pośrednią kontrolę nad Kopeksem.

8 lutego br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła memorandum informacyjne Famuru w związku z publiczną ofertą akcji serii F.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)