PA Nova ma umowy sprzedaży parków handlowych w Krośnie i Myszkowie


Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - P.A. Nova zawarła z Peppercorn Properties przedwstępne umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce PA Nova Invest Krosno, która jest właścicielem parku handlowego w Krośnie, oraz 100% udziałów w spółce PA Nova Invest 3, która jest właścicielem parku handlowego w Myszkowie, poinformowała spółka.
"Strony ustaliły, że wartość transakcji zostanie określona w oparciu o uzgodnioną wartość nieruchomości skorygowaną o saldo pozostałych aktywów i zobowiązań spółek, w tym zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i z tytułu pożyczek otrzymanych od emitenta według stanu na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży" - czytamy w komunikacie.
Przyrzeczone umowy sprzedaży zostaną zawarte do 30 kwietnia 2018 r., podano także.
"Warunkiem zawarcia przyrzeczonych umów sprzedaży udziałów jest między innymi pozytywne zakończenie procesu due diligence oraz akceptacja transakcji przez bank kredytujący spółkę celową" - czytamy również.
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który po pierwszej połowie 2017 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 3 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)