Zysk netto LUG wzrósł r: r do 2,54 mln zł w IV kw. 2017 r.,Warszawa, 15.02.2018 (ISBnews) - LUG odnotował 2,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w komunikacie.

"Z satysfakcją patrzę na to, co osiągnęliśmy w ubiegłym roku. Nie tylko znacząco poprawialiśmy osiągane wyniki finansowe, kwartał po kwartale podwyższając sobie poprzeczkę, ale też naszą pracę doceniło środowisko branżowe" - powiedział prezes Ryszard Wtorkowski, cytowany w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,18 mln zł wobec 3,38 mln zł zysku rok wcześniej.

"Realizowane w poprzednich kwartałach inwestycje w zakładach produkcyjnych oraz wdrozenie systemu Kaizen do optymalizacji procesów, istotnie wpłynęły na dobry wynik zysku brutto ze sprzedazy. Dzieki temu mozemy kontynuować inwestycje trwałe m.in. w Argentynie oraz te z zakresu rozwiazan technologicznych typu smart city opracowywane w nowej spółce" - dodał Wtorkowski.

Dzięki optymalizacji kosztów sprzedanych produktów i towarów, wypracowana została rekordowa w historii grupy marża brutto ze sprzedaży na poziomie 48%, dodano.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,28 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 34,21 mln zł rok wcześniej.

"Na dobre wyniki grupy kapitałowej LUG składa się wiele czynników. Koncentracja na realizacji przedsięwzięć opartych o technologię LED, systematycznie rozbudowywana baza klientów oraz długofalowa polityka inwestycyjna" - czytamy w komunikacie.

W całym 2017 r. spółka miała 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 142,31 mln zł w porównaniu z 120,86 mln zł rok wcześniej.

LUG S.A. to jeden z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)