"Zapowiadane zmiany w zatrudnieniu dotyczą zwiększania etatów. Ponad 60 proc. właścicieli w najbliższym czasie rozszerzy grono pracowników firmy, a co trzeci zadeklarował, że pozostanie ono na niezmienionym poziomie" - powiedziała Monika Grabowska z Diners Club Polska cytowana w komunikacie.

Ponad 92 proc. właścicieli MŚP zajmujących się handlem oceniło sytuację finansową swojej firmy na bardzo dobrym (32 proc.) lub dobrym (60 proc.) poziomie. Jednocześnie, co trzeci przedsiębiorca uważa, że najbliższe 12 miesięcy pozytywnie wpłyną na jego firmę, podano także w komunikacie.

"Badania pokazały, że zdecydowanie najważniejszym zadaniem, jakie stawiają przed sobą handlowcy w 2018 roku to pozyskanie nowych klientów. Wyścig o nich zapowiedziało ponad 72 proc. właścicieli. Na podium najczęściej wskazywanych na ten rok wyzwań znalazły się również chęć utrzymania obecnych klientów (7,4 proc.) i zwiększenie zatrudnienia (7,3 proc.)" - czytamy dalej w komunikacie.

Z badania Diners Club Polska wynika, że co piąta polska firma handlowa z sektora MŚP wysyła pracowników w podróże służbowe. 40 proc. wyjeżdżających, w delegacji jest średnio raz na tydzień lub częściej. W porównaniu do pracowników pozostałych badanych branż (usługowej, przemysłowej i rolniczej), to handlowcy najwięcej czasu spędzają w podróży. Ponad 80 proc. ich wyjazdów trwa minimum dwa dni lub dłużej, podano też w materiale.

Według badania, 85 proc. udających się w delegacje korzysta z auta firmowego, zaś 7 proc. jeździ prywatnym pojazdem. Delegaci nie korzystają z transportu kolejowego, ale zdarza im się podróżować również samolotem. Na ten środek transportu wskazało ponad 7 proc. właścicieli firm.

"Niecałe 17 proc. polskich MŚP zadeklarowało, że koszty podróży służbowych opłaca kartą firmową. Najczęściej praktykują to firmy handlowe. Co trzecia z nich w delegacji posługuje się służbową kartą. Za to ponad 56 proc. pracowników tej branży otrzymuje gotówkę w formie zaliczki, którą potem rozlicza. Niecałe 13 proc. badanych koszty wyjazdu opłaca z  własnej kieszeni, a następnie czeka na ich zwrot" - wskazała też Grabowska.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) na zlecenie Diners Club Polska we wrześniu 2017 r. na podstawie wywiadów z 500 właścicielami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

>>> Czytaj też: Polskie fermy futrzarskie powielają najgorsze wzorce handlu. Dają tylko do 4 tys. miejsc pracy