Cel Zrównoważonego Rozwoju ONZ "Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja" zakłada wydajne wykorzystywanie zasobów naturalnych, ograniczenie ubóstwa i poprawę jakości życia na świecie, ograniczenie produkcji odpadów oraz bezpieczne usuwanie toksycznych odpadów i zanieczyszczeń.

W kontekście Unii Europejskiej szczególny nacisk kładziony jest na postępy dokonane w zakresie oddzielenia wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko naturalne. Unia walczy o zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie wytwarzania odpadów i racjonalna gospodarka odpadami.

>>> Czytaj też: Transportowa rewolucja na miarę kolei. Branson wybuduje w Indiach hyperloop

Eurostat sprawdził, jak radzą sobie poszczególne kraje w kategoriach takich jak:

1. Wydajność energetyczna (wyrażona w euro na ekwiwalent ropy naftowej);
2. Wydajność zasobów (w euro za kilogram);
3. Średnia emisja CO2 z nowych samochodów osobowych (w gramach CO2 na km);
4. Wielkość transportu towarowego w relacji do PKB;
5. Pierwotne zużycie energii;
6. Końcowe zużycie energii;
7. Udział energii odnawialnej (wyrażonej jako proc. końcowego zużycia energii brutto);
8. Wytwarzanie odpadów z wyłączeniem głównych odpadów mineralnych (wyrażone w kg na mieszkańca);
9. Wskaźnik recyklingu odpadów z wyłączeniem głównych odpadów mineralnych (jako proc. wszystkich odpadów ogółem);

Jak pod tym względem wypada Polska na tle UE? Wszystko to możesz sprawdzić na interaktywnych wykresach poniżej: