Sacellum chce zwołania NWZ Gekoplastu ws. zniesienia dematerializacji akcji


Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - Sacellum (akcjonariusz posiadającego akcje Gekoplastu stanowiące 99,33% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 99,33% głosów na walnym zgromadzeniu spółki) zażądało zwołania na 21 marca br. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w celu podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Gekoplastu oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym, wraz z projektem tej uchwały, poinformował Gekoplast.
16 lutego 2018 r. Sacellum ogłosiło przymusowy wykup 40 598 akcji Gekoplastu po 15,31 zł za akcję. Dzień wykupu został ustalony na 21 lutego 2018 br.
Gekoplast to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt komórkowych z polipropylenu. Gekoplast jest spółką portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje spółki notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
(ISBnews)