Developres wyemituje obligacje serii D o wartości nominalnej do 30 mln złWarszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Developres podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, podała spółka.

"Zarząd emitenta podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 30 000 słownie: trzydzieści tysięcy sztuk obligacji serii D o wartości nominalnej 1 000,00 zł oraz łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30 000 000 zł " - czytamy w komunikacie.

Wykup obligacji serii D nastąpi w terminie nieprzekraczającym 26 lutego 2021 r, podano również.

Celem emisji obligacji serii D jest spłata zobowiązań wynikających z obligacji serii A emitenta oraz finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie, podano także.

"Obligacje serii D nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" - czytamy dalej.

Developres prowadzi działalność deweloperską na rynku rzeszowskim od 2006 r., przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst.

(ISBnews)