Polnord przejął wykonawstwo swoich inwestycji od KB DOMWarszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Polnord, w trosce o bezpieczeństwo prowadzonych inwestycji, podjął decyzję o przejęciu od Korporacji Budowlanej DOM (KB DOM) funkcji generalnego wykonawcy swoich projektów, podała spółka. W związku z tym, spółki zależne Polnordu zawarły z inną spółką z grupy - SPV 1 (w trakcie zmiany firmy na Polnord Construction) - umowy na generalne wykonawstwo pięciu inwestycji za łącznie ok. 146,84 mln zł netto.

"Podjęcie decyzji o odstąpieniu od umów z KB DOM uzasadnione było koniecznością zapłaty bezspornych należności podwykonawców przez spółki zależne od Polnord, zwłoką w realizacji robót w stosunku do terminów określonych w umowach oraz wystąpieniem okoliczności obiektywnie uzasadniających obawę pogorszenia się sytuacji finansowej KB DOM, skutkującej niemożnością realizowania przez nią umów zgodnie z ich postanowieniami" - czytamy w komunikacie.

KB DOM był generalnym wykonawcą 5 z 15, obecnie realizowanych przez Grupę Polnord, budów. Jednocześnie Polnord uruchamia jedną ze swoich spółek celowych (obecnie w trakcie zmiany nazwy na Polnord Construction), która podpisała umowy na generalne wykonawstwo inwestycji przejętych od KB DOM, co zapewni kontynuację ciągłości realizacji inwestycji, zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami, podkreślono także.

Polnord Construction, jako generalny wykonawca, obejmie następujące inwestycje: Studio Morena i Fotoplastykon etap I w Gdańsku, Neptun II etap II w Ząbkach k/Warszawy oraz Osiedle Tęczowy Las II budynek 7 i budynek 8 usytuowane w Bartągu k/Olsztyna, wymieniono w komunikacie.

"Odstąpienie od umów i przejęcie roli generalnego wykonawcy przez spółkę Polnord Construction stanowi gwarancję prawidłowej i terminowej realizacji powierzonych jej inwestycji. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ciągłości budów i zakończenie ich w terminach zawartych w umowach deweloperskich" - skomentował prezes Dariusz Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Dzięki wdrożeniu w roku 2016, w ramach strategii spółki, rynkowych zasad wyboru dostawców usług i wykonawców opartych na procedurach przetargowych, umowy na generalne wykonawstwo są realizowane przez różne podmioty. Jest to istotna zmiana w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat, kiedy to prawie wszystkie budowy Polnordu były realizowane przez KB DOM, podano także.

"Nasze cele, zawarte w strategii spółki pozostają niezmienne. W 2017 roku Grupa Polnord zawarła umowy sprzedaży 1389 lokali, co stanowi najwyższy wynik w 40-letniej historii spółki. W roku bieżącym zakładamy sprzedaż na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym, a począwszy od roku 2019, osiągnięcie sprzedaży na poziomie 1 500 lokali i uzyskanie 500 mln zł przychodu" - przypomniał także Krawczyk.

Polnord to deweloper działający w kliku polskich miastach. W 2017 r. sprzedał 1 398 lokali. Od 1999 r. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)