Zgłoszenia w obu postępowaniach można przesyłać do 11 marca, w tym na adres Biura Partnerów Biznesowych HR PKN Orlen w Płocku - poinformował Orlen Upstream. Obecny zarząd tej spółki ma skład dwuosobowy.

Prezesem Orlen Upstream jest od czerwca 2017 r. Janusz Radomski. Do zarządu został tam powołany w styczniu 2017 r. Wcześniej był m.in. prezesem Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej oraz Biura Badań i Certyfikacji, a w latach 1997-2008 pracownikiem ówczesnego Ministerstwa Skarbu Państwa, nadzorującym podmioty segmentu naftowego i gazowniczego.

Członkiem zarządu Orlen Upstream, odpowiadającym za finanse, jest Mateusz Zwoliński, który pracuje tam od czerwca 2010 r., w zarządzie zasiada od listopada 2017 r., a wcześniej, jako dyrektor pionu strategii i zarządzania projektami, brał udział w akwizycjach spółek naftowych: TriOil Resources, Birchill Exploration, Kicking Horse Energy oraz FX Energy.

Zarówno Radomski, jak i Zwoliński, zasiadają w radzie dyrektorów Orlen Upstream Canada, spółki zależnej Orlen Upstream.

Działający od 2006 r. Orlen Upstream to spółka, w której PKN Orlen ma 100 proc. udziałów, powołana do poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, w tym ze złóż niekonwencjonalnych.

Oprócz projektów realizowanych w Polsce, Orlen Upstream działa także w Kanadzie, gdzie uzyskał dostęp do złóż ropy i gazu w 2013 r., wraz z nabyciem tamtejszego podmiotu wydobywczego TriOil Resources, a następnie kolejnych aktywów wydobywczych w prowincji Alberta. Od 2015 r. aktywa te funkcjonują jako Orlen Upstream Canada.

Także w 2015 r. Orlen Upstream dokonał akwizycji FX Energy, nabywając 100 proc. udziałów w tej amerykańskiej spółce, dzięki czemu rozszerzył portfel prowadzonych przez płocki koncern w Polsce projektów poszukiwawczo-wydobywcze o trzy nowe obszary.

PKN Orlen informował w styczniu, że w segmencie wydobycia, zgodnie z założeniami strategii tej spółki, zwiększono na koniec 2017 r. zasoby ropy i gazu 2P (pewne i prawdopodobne) do poziomu 152 mln boe (baryłek ekwiwalentu), co oznacza wzrost o 38 mln boe. Jak podkreślał wówczas płocki koncern, średnie wydobycie w IV kw. 2017 r. osiągnęło poziom 16,2 tys. boe na dobę i było wyższe o 17 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. (PAP)