Jak informuje kolejowa spółka, wykonawca przygotuje analizę przedwdrożeniową i opracuje projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia. Wykona też i wdroży system oraz aplikację mobilną, będzie też świadczył usługę asysty wdrożeniowej maksymalnie do trzech miesięcy od uruchomienia systemu i aplikacji oraz będzie świadczył usługę serwisu przez 36 miesięcy od zakończenia asysty wdrożeniowej.

"W odróżnieniu od obecnego modelu nowy System Sprzedaży Biletów Online będzie własnością przewoźnika. Będziemy mieli pełen wpływ na jego funkcjonowanie i kierunki rozwoju m.in. w zakresie doboru takich funkcjonalności, jakie będą nam potrzebne. (...) Należy przy tym podkreślić, że nie rezygnujemy ze współpracy z dotychczasowymi partnerami i nadal jesteśmy otwarci na nowe kanały sprzedaży biletów" – powiedziała, cytowana w komunikacie, członek zarządu spółki Anna Lenarczyk.

Według Przewozów Regionalnych użytkownik SSBO będzie miał możliwość wydrukowania zakupionych biletów, jak również przechowywania ich na urządzeniu mobilnym. SSBO docelowo będzie mógł być zintegrowany z systemem powiadomień dotyczących podróży.

Nowy system i aplikacja mobilna mają zostać udostępnione pasażerom w IV kwartale tego roku. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Anna Mackiewicz