"W ciągu ostatnich 16 lat, czyli od 2000 r., kiedy powstało pierwsze zestawienie, Polska awansowała aż o 10 miejsc i jest to jeden z najlepszych wyników w całym OECD, oprócz Luksemburga i Izraela. Zmniejszyliśmy różnicę w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn, a zdecydowana większość pań pracuje na pełen etat. Także pay gap w Polsce jest jednym z najniższych i wynosi 7%, choć oczywiście życzylibyśmy sobie, by nie było go wcale. Wszystkie te dobre informacje nie oznaczają jednak, że nie mamy już nic do zrobienia. Powinniśmy nadal wzmacniać przedsiębiorczość kobiet, pracować nad zwiększeniem ich udziału w zarządach i radach nadzorczych firm, a także budować stabilną i odpowiedzialną politykę prorodzinną, która nie wyklucza kobiet z rynku pracy z powodu macierzyństwa - tu widzę nie tylko ogromną rolę państwa, ale też pracodawców" - powiedziała partner w PwC, lider zespołu Digital &Technology Anna Sieńko, cytowana w komunikacie. 

Women in Work Index PwC - zmiany w indeksie

Women in Work Index PwC - zmiany w indeksie

źródło: Materiały Prasowe

Tradycyjnie na pierwszych miejscach zestawienia znalazły się kraje nordyckie: Islandia, Szwecja i Norwegia. Stawkę zamykają Meksyk, Korea Płd. i Chile. Z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, oprócz Polski, w pierwszej 10-tce znalazła się jeszcze Słowenia (5. lokata), podano także. Przed Polską na 8 pozycji uplasowała się Finlandia, a pierwszą dziesiątkę zamyka Kanada.

Women in Work Index PwC

Women in Work Index PwC

źródło: Materiały Prasowe

"Polska od 2000 r. awansowała w tym zestawieniu z 19. na 9. miejsce. To jeden z najszybszych wzrostów - podobnymi mogą pochwalić się jedynie Luksemburg (z 23. na 7.) oraz Izrael (z 26. na 14.). Z kolei największe spadki zanotowały Portugalia (z 5. na 18.) i Stany Zjednoczone (z 9. na 21.)" - czytamy w komunikacie.

Women in Work Index - aktywność zawodowa

Women in Work Index - aktywność zawodowa

źródło: Materiały Prasowe

Z raportu wynika, że różnica w poziomie wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, czyli tzw. pay gap, w Polsce wynosi 7% wobec średniej OCED na poziomie 16%. Wynik Polski jest czwartym najlepszym wynikiem spośród krajów OECD - znaleźliśmy się za Luksemburgiem (4%), Grecją i Belgią (po 6%). 

Wskaźnik aktywności zawodowej kobiet na rynku pracy zwiększył się o 2% od 2000 roku i w obecnej edycji (dane za 2016 r.) wynosi 62%, przy średniej dla OECD na poziomie 69%.

Women in Work Indeks - stopa bezrobocia

Women in Work Indeks - stopa bezrobocia

źródło: Materiały Prasowe

Index PwC "Women in Work Index" jest średnią ważoną wskaźników takich jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, stopa bezrobocia wśród kobiet, bezpieczeństwo zatrudnienia, forma zatrudnienia (pełny lub niepełny etat). Tegoroczna edycja raportu obejmuje dane za 2016 rok.

>>> Polecamy: Mapa luki płacowej w Europie. W których krajach kobiety doganiają mężczyzn?