O podpisaniu w czwartek umowy o współpracy Tauronu z amerykańskim Instytutem Badawczo-Rozwojowym Energetyki (Electric Power Research Institute – EPRI) koncern poinformował w wydanym tego dnia komunikacie.

„Współpraca z amerykańskim Electric Power Research Institute otwiera przed Tauronem dostęp do globalnych wyników prac badawczo-rozwojowych czołowych instytucji naukowych i przedsiębiorstw energetycznych, a przede wszystkim umożliwia nam udział w zaawansowanych technologicznie projektach koordynowanych przez ten prestiżowy instytut” - wyjaśnił cytowany w informacji prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.

Komentując udział spółki w programach badawczych wiceminister energii Andrzej Piotrowski ocenił, że zyskuje ona pozycję lidera w przygotowywaniu rozwiązań umożliwiających zarządzanie nowoczesną infrastrukturą elektroenergetyczną.

„Klienci uzyskają dostęp do zarządzania zużyciem, poborem energii i rozliczeniami, co przyczyni się do szybkiej ekspansji w Polsce internetu rzeczy. Współpraca z EPRI to kolejny krok w budowie potencjału innowacyjno-badawczego na globalnym poziomie” - uznał Piotrowski.

Tauron będzie uczestniczył w dwóch programach badawczych realizowanych przez EPRI: w zakresie magazynowania energii (Energy Storage and Distributed Energy Resources) oraz identyfikacji potrzeb odbiorców energii elektrycznej (Understanding Energy Utility Customer).

Koncern akcentuje, że magazynowanie energii jest jednym z najważniejszych wyzwań dla dystrybucji energii oraz efektywnej energetyki rozproszonej. Zrozumienie potrzeb klienta wiąże się natomiast z kluczowymi - z punktu widzenia strategii Tauronu - relacjami z klientami.

Jak wynika z informacji spółki, projekt EPRI dotyczący magazynów energii wykorzystuje nowoczesne narzędzia pozwalające na szacowanie kosztów instalacji i funkcjonowania tego typu infrastruktury. Obejmuje też oprogramowanie umożliwiające zweryfikowanie korzyści i wymagań przy konkretnych przypadkach magazynowania energii.

Rozwiązania te mają wspierać realizację projektów badawczo-rozwojowych Tauronu dotyczących: budowy magazynu w celu bezprzerwowego zasilania odbiorców energii, drugiego życia baterii, mikrosieci czy mechanizmów DSR (Demand Side Response), czyli tzw. redukcji popytu.

Dotychczasowe działania w ramach programu EPRI dotyczącego identyfikacji potrzeb odbiorców dotyczyły m.in. długotrwałego prognozowania zapotrzebowania na energię, badania preferencji klientów biznesowych pod kątem wyboru nowych usług energetycznych oraz możliwości wykorzystania narzędzi analitycznych do identyfikacji potrzeb klientów.

Według Tauronu udział w tym programie umożliwi koncernowi budowę portfolio usług i produktów energetycznych dostosowanych do zmieniających się trendów rynkowych. Program ma też pozwolić w większym stopniu dostosować do oczekiwań klientów dopiero rozwijane produkty i usługi, związane z elektromobilnością czy rozwiązaniami z zakresu smart home.

Tauron, w ramach swojej Strategicznej Agendy Badawczej, realizuje obecnie blisko 40 projektów badawczo-rozwojowych. Obejmują one wszystkie obszary podstawowej działalności grupy, a przede wszystkim dystrybucję i wytwarzanie energii elektrycznej. Efektów ich realizacji koncern spodziewa się w perspektywie trzech lat.

„Teraz, dzięki rozpoczynającej się współpracy z prestiżowym Electric Power Research Institute zwiększamy swój potencjał i stajemy się uczestnikami także globalnych projektów badawczych. Chcemy przyspieszyć realizację naszych programów i zapewnić im konkurencyjność w skali międzynarodowej” - zadeklarował wiceprezes Tauronu ds. zarzadzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda.

Według informacji Tauronu założony w 1972 r. Electric Power Research Institute współpracuje obecnie z ponad tysiącem podmiotów sektora energetycznego na całym świecie - agencjami rządowymi, organami regulacyjnymi, środowiskiem akademickim i przedsiębiorstwami.

Instytut ma na swoim koncie ponad 900 opatentowanych rozwiązań w obszarach wytwarzania energii elektrycznej (energetyka konwencjonalna, jądrowa, OZE), dystrybucji, a także w zakresie modernizacji sieci, efektywności energetycznej, cyberbezpieczeństwa, rozproszonych źródeł energii i ochrony środowiska.(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Bożena Dymkowska