W piątek na zamknięciu kurs akcji BRE wyniósł 137 zł.