Idea Bank

Idea Bank odnotował 230,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 440,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Idea Bank celuje w ponad 10% zwrotu z kapitałów (ROE), roczny wzrost aktywów na poziomie 2 mld zł oraz wskaźnik koszty do dochodów (C/I) na poziomie poniżej 45% w perspektywie 2020 roku. Osiągnięcie dwucyfrowej rentowności to cel bardzo ambitny, ale możliwy do osiągnięcia, poinformował prezes Tobiasz Bury. >>>>

Idea Bank spodziewa się rosnącej presji na marżę odsetkową w kolejnych kwartałach w związku ze zmianą struktury portfela w kierunku leasingu oraz rosnącego kosztu finansowania. Bank zakłada jednak, że udział leasingu w portfelu banku docelowo nie będzie przekraczał 50%, poinformował ISBnews prezes Tobiasz Bury. >>>>

AmRest Holdings

Reklama

AmRest Holdings odnotował 182,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 190,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PCC Rokita

PCC Rokita odnotował 182,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 202,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Mennica Polska

Mennica Polska odnotowała 124,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 46,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mennica Polska będzie rekomendować wypłatę dywidendy z zysku za ubiegły rok, wynika z wypowiedzi prezesa Grzegorza Zambrzyckiego. >>>>

Mennica Polska ma aktualnie portfel zamówień na bieżący rok, który obejmuje produkcję 1,7 mld monet obiegowych, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Zambrzycki. >>>>

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas interesuje się szczególnie projektami fintech, które pozwolą zwiększyć cyfrowe zaangażowanie klientów w obliczu PSD 2, poinformował dyrektor zarządzający BGŻ BNP Paribas Piotr Marciniak. >>>>

Novaturas

Cena akcji w ofercie publicznej akcji Novaturas została ustalona na 10,5 euro. Cena akcji dla inwestorów w Polsce wynosi 44,13 zł, podała spółka. >>>>

Unibep

Unibep podpisał umowę z Formiką na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej polegającej na kompleksowej rozbudowie drukarni fleksograficznej w Parzniewie (gm. Brwinów), poinformowała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe spółki z tytułu realizacji umowy wynosi 22,5 mln zł netto. >>>>

OncoArendi Therapeutics

OncoArendi Therapeutics zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji na przełomie marca i kwietnia br. oraz ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformowała spółka. >>>>

11 bit studios

11 bit studios ustalił globalną datę premiery gry "Frostpunk", w wersji na komputery PC, na 24 kwietnia 2018 r., podała spółka. >>>>

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso rozpoczęło dziś przyjmowanie zapisów na czteroletnie obligacje serii PA02 o wartości do 30 mln zł, poinformowała spółka. Zapisy potrwają do 22 marca. >>>>

MedApp

W akcjonariacie MedApp ujawnił się prof. Dariusz Dudek z ponad 7-proc. zaangażowaniem, poinformowała spółka. To kolejny krok zacieśniający współpracę między spółką telemedyczną, a uznanym kardiologiem. >>>>

Eurocash

W całej Polsce jest już 4 500 sklepów z winnym regałem Faktorii Win, poinformował Eurocash. Wartość sprzedaży sięgnęła 100 mln zł w 2017 r. >>>>

Gorenje

Gorenje Group odnotowało 0,97 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 7,99 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Vivid Games

Vivid Games rozpoczął dystrybucję gry "Gravity Rider" w modelu subskrypcyjnym we współpracy z brazylijską spółką Bemobi Media e Entretenimento LTDA, poinformował Vivid Games. >>>>

PKO BP

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na przeznaczenie środków uzyskanych z emisji obligacji podporządkowanych, przeprowadzonej przez PKO Bank Polski o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, na podwyższenie kapitału Tier 2, podał bank. >>>>

Solar Company

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 11,2 mln zł w lutym br., podała spółka. Miesiąc wcześniej przychody sięgnęły 9,2 mln zł. >>>>

Netia

Netia chce zwiększyć liczbę klientów internetowych w ramach własnej sieci, dzięki wprowadzeniu nowej oferty dla odbiorców indywidualnych, poinformował szef dywizji B2C operatora Tomasz Dakowski. >>>>

Baltona

- Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 26,7 mln zł w lutym 2018 roku i były wyższe o 5% r/r, podała spółka. >>>>