Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Grupa Recykl 20 marca uruchomi kolejną linię do produkcji czystych granulatów SBR w Śremie, poinformowała spółka. Wartość inwestycji wyniesie 1,3 mln euro, dodano.
"Uruchamiamy kolejną linię do recyklingu opon, gdyż chcemy jeszcze lepiej wykorzystać bardzo dobrą koniunkturę i tym samym móc odpowiedzieć na popyt dotychczas przewyższający nasze moce produkcyjne. Inwestycja będzie zlokalizowana w naszym zakładzie w Śremie, a w skali całej grupy udział produkowanych czystych granulatów gumowych znacząco wzrośnie. W tym obszarze osiągamy najwyższą marżę brutto. Liczymy zatem, że uda nam się poprawić bardzo dobre wyniki finansowe za 2017 r. Jednakże pracujemy także nad innymi rozwiązaniami, które w pewnej perspektywie mogą przyczynić się do dalszego rozwoju naszej firmy" - powiedział wiceprezes Maciej Jasiewicz, cytowany w komunikacie.
Zarząd zakłada, że roczne zdolności produkcyjne nowej linii wyniosą ok. 8 tys. ton (w 2018 r. wzrost produkcji przewidywany jest na ok. 6 tys. ton) - to skokowy wzrost wobec odpowiednio 19,6 i 21,2 tys. ton w 2016 i 2017 r. Dostawcą technologii i maszyn jest duńska spółka Eldan Recykling, dodano.
"W ostatnich kwartałach odnotowaliśmy szereg pozytywnych zdarzeń - to m.in. rozbudowa sieci zbiórki opon o zasięgu ogólnokrajowym, intensyfikacja prac B+R, umowy z NCBiR oraz PARP, a także rozpoczęcie pracy nowej linii w Krośnie Odrzańskim. Przygotowujemy się także do budowy nowego zakładu w Chełmie – obecnie jesteśmy na etapie spełniania warunków formalnych i liczymy na rozpoczęcie prac budowlanych na przełomie III/IV kw. 2018 r." - podsumował Jasiewicz.
Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od stycznia 2011 r.
(ISBnews)