Plan dokapitalizowania ma być publicznie ogłoszony później w tym tygodniu. Podwaja on kwotę, jaką rząd chciał pierwotnie wesprzeć Allied Irish Banks (AIB) i Bank of Ireland. Według rozmówcy Reutera, pomoc miałaby być podzielona między oba banki po połowie, ale mniej zainteresowany państwowymi funduszami AIB deklaruje powściągliwość co do przejęcia pełnych 4 mld euro.

Zarówno ministerstwo finansów, jak też AIB i Bank of Ireland odmówiły komentarzy na ten temat.  W grudniu irlandzki rząd oświadczył, iż zainwestuje w obu bankach po 2 mld euro poprzez zakup akcji preferencyjnych, dających mu 25 procent głosów w "kluczowych kwestiach". Towarzyszyć temu miał wykup lokat wysokiego ryzyka, co dawałoby dodatkowo po miliard euro.

Kryzys na rynku kredytowym i spadek cen nieruchomości zniweczyły w ubiegłym roku irlandzki boom gospodarczy, nadwerężając finanse publiczne i obciążając banki znacznymi stratami. Premier Brian Cowen chce do wtorku zawrzeć ze związkami i zawodowymi i pracodawcami porozumienie, które umożliwi redukcję wydatków budżetowych o 2 mld euro.