KNF zatwierdziła prospekt emisyjny OncoArendi TherapeuticsWarszawa, 15.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics w związku z publiczną pierwotną emisją akcji serii F, podała Komisja.

"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny OncoArendi Therapeutics SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i F oraz praw do akcji serii F" - czytamy w komunikacie.

Oferującym jest Trigon Dom Maklerski.

Na początku marca spółka informowała, że planowana pierwsza oferta publiczna akcji będzie obejmować wyłącznie akcje nowej emisji w liczbie nie mniej niż 500 000 i nie więcej niż 2 000 000 sztuk. Oferta publiczna zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Intencją spółki jest przydzielenie około 90% akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym i około 10% akcji oferowanych inwestorom detalicznym.

OncoArendi Therapeutics specjalizujące się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych. Spółka prowadzi obecnie badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych - pierwszy to choroby o podłożu zapalnym, prowadzące do nieodwracalnych zmian w obrębie układu oddechowego, a drugi obszar terapeutyczny spółki to onkologia.

Jak informował wcześniej prezes, współtwórca i akcjonariusz OncoArendi Therapeutics Marcin Szumowski celem strategicznym spółki jest doprowadzenie projektów badawczo-rozwojowych do optymalnego momentu umożliwiającego ich komercjalizację, poprzez podpisanie umowy partneringowej lub sprzedaż licencji globalnym firmom farmaceutycznym.

Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA.

OncoArendi Therapeutics (OncoArendi) jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych. Spółka prowadzi intensywne badania w obszarze inhibitorów białek z rodziny chitynaz. Związki opracowane w ramach prowadzonych badań mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu zapalnym, takich jak idiopatyczne zwłóknienie płuc (IPF), sarkoidoza, przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD), zapalna choroba jelit (IBD) czy choroby tropikalne i niektóre rodzaje nowotworów.

(ISBnews)