Zysk netto ogółem Neuki wzrósł r: r do 30,6 mln zł w IV kw. 2017 r.Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Neuca odnotowała 30,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w IV kw. 2017 r. wobec 26,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 38,63 mln zł wobec 30,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 897,67 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 1 845,7 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 94,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem, w porównaniu z 111,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 485,23 mln zł w porównaniu z 7 077,19 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wyniósł 94,5 mln zł w porównaniu z 111,73 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2017 roku Grupa Neuca zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,8% przy wzroście rynku hurtu aptecznego o 3,7%. W IV kwartale 2017 roku rynek hurtu aptecznego wzrósł o 3,6%, a Grupa Neuca odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 2,8%. Łączny udział spółek z Grupy NEUCA w krajowym rynku hurtu aptecznego w 2017 roku wyniósł 28,8% (na koniec IV kwartału 2017 roku 29,3%)" - czytamy w raporcie.

Na spadek zysku w 2017 roku wpłynęły zmiany strategii rynkowych przyjętych przez producentów, będące wynikiem ich konsolidacji oraz nowe otoczenie prawne, w jakim znalazła się Grupa Neuca, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 43,28 mln zł wobec 43,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2017 r. wyniósł 29,3%.

(ISBnews)